Byggesøknad

Vi kan hjelpe dere med hele eller deler av prosessen frem mot byggetillatelse
og ferdigattest

Vi har spisskompetanse og kan hjelpe dere i prosessen enten som rådgiver for deg som selvbygger eller som ansvarlig søker.

Det forenkler byggeprosjektet ditt, når vi tar oss av byggesaken

Dette kan vi bistå med

  • Byggesøknad
  • Ansvarlig søker
  • Rådgiving
  • Kartlegge eiendommen
  • Fradele tomt
  • Seksjonering
  • Dispensasjonssøknad
  • Klage på vedtak
  • Annet

Ta kontakt selv om du ikke fant akkurat det du så etter 

kontakt consterro