Byggesøknad

Byggeplaner? Da kan vi hjelpe dere med hele eller deler av prosessen frem mot byggetillatelse.

Vi har spisskompetanse og kan lede dere i prosessen enten som rådgiver eller som din ansvarlig søker.

Det vil forenkle byggeprosjektet ditt, om vi tar oss av byggesaken

Hva vi kan bistå med

  • Byggesøknad
  • Ansvarlig søker
  • Rådgiving
  • Kartlegge eiendommen
  • Fradele tomt
  • Seksjonering
  • Dispensasjonssøknad
  • Klage på vedtak
  • Annet

Ta kontakt, om du ikke fant akkurat det du så etter.