Arkitekttjenester

Vi utformer fagmessige tegninger basert på dine ideer og skisser,
for bruk i søknad til kommunen om byggetillatelse

Hva vi kan hjelpe dere med

  • Arkitektprosjektering
  • Tegninger til byggesøknaden
  • Arbeidstegning
  • 3D presentasjon
  • Situasjonsplan
  • Avkjøreslesplan
  • Deling eller sammenslåing av tomter
  • Utenomhusplan
  • Terrengprofil
  • Soldiagram
Consterro tegning, byggesøknad og energirådgivning

Kommunen krever som minimum ved byggesøknad: plan-, snitt-, fasadetegninger og situasjonsplan.